MIKA - diakonal samverkan Karlshamn

MIKA är en allmännyttig ideell förening med uppdrag att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i olika livssituationer.

Föreningen MIKA bildades 2017-09-25. Huvudmän för MIKA är kyrkor och trossamfund anslutna till Sveriges Kristna råd och verksamma i Karlshamns kommun. Dessa beslutar om och står bakom MIKA:s målsättning och stadgar.

Styrelse

Ordförande: Sara Öström, Vice ordförande: Stanley Karlman, Kassör: Roger Sellrup, Övriga ledamöter: Marie Skyllberg och Helen Teglund.

MIKA:s värdegrund

Att genom en människosyn med Jesus Kristus som förebild, källa, kraft och inspiration möta och stötta människor i utsatta livssituationer.Resursteam

Utöver MIKA:s ordinarie team förstärks organisationen av frivilliga, volontärer samt anställda inom Svenska kyrkan, Pingstkyrkan samt Kristofferkyrkan verksamma i Karlshamns kommun.